Menü Bezárás

Szent Korona

Lehetett-e a Szent Korona Szent István Koronája

  1. Mára már a történészek nem vonják kétségbe hogy Szent István valóban kapott koronát II Szilvestrer Pápától.
  2. Ha Szent István kapott koronát II Szlvesztertől akkor az a kérdés, hogy lehet-e a jelenlegi korona az? A válasz az hogy igen lehetett.
  3. A technikai eljárás szerint bizonyítható hogy a Szent Korona keresztpántja az Egbert műhelyben készült 1000 előtt. Az is bizonyítható, hogy az abroncs a keresztpánthoz készült. Amit nem tudunk az az, hogy az abroncs mikor készült? Lehetséges hogy Szent István korában, de az is lehetséges, hogy kevéssel utánna, több lépésben. Az abroncs stílusa nagyon különbözik a keresztpántétól, ezért bizonyosnak tűnik hogy nem egy műhelyben készültek.
  4. A Szent Korona felépítéséből, a zománcképek, a csüngők és filigránok művészettörténeti elemzése szerint, kiegészítve a 11-ik század végi és 12 század elejei legendákkal, biztosra vehető hogy a 12-ik század elejétől ugyanarról a koronáról beszél a történelem. Tehát a meghatározó, a Szent Istvántól Könyves Kálmánig tartó időszak kutatása. 
  5. A zavart az okozza, hogy VII Gergely pápa Salamon királyhoz írt levelében arról ír 1074 -ben, hogy “A megboldogult Henrik császár pedig, mikor az országot Szent Péter tiszteletére meghódoltatta, és a királyt legyőzte, lándzsát és koronát küldött Szent Péter sírjához, győzedelmének dicsőségére oda irányozván az ország jelvényeit, ahonnan méltósága ered” Azonban ezt a híradást csak a lándzsára vonatkozólag sikerült igazolni.