Menü Bezárás

Szent Korona

Szellemi hagyományok

1. Már I András idejében a Székesfehérváron, örzött királyi jelvények eredetét az első híradás fényében is Szent Istvánhoz kötötték.
2. András testvérét választás elé állította: korona vagy kard kérdéssel!
3. Salamont, András fiát háromszor koronázták királyá! Vajon milyen koronával?
4. A Szent Korona megnevezés, a szent királyhoz, Istvánhoz kapcsolódik már talán László idejétől.
5. Szent László legendája szerint Szent Lászlót megválasztása alkalmával nem koronázták királyá. Ennek lehetett az is az oka, hogy a megkoronázott király Salamon volt, akit senki sem fosztott meg ekkor még a királyi címtől, amit csak az egyház illetve a pápa tehetett volna meg.
6. VII. Gergely pápa 1079. március 21-i levelében Lászlót a magyarok királyának nevezi. E cím ebben az időben csak a pápától megkoronázott uralkodónak járt. E nézetet erősíti az is, hogy I. Lászlótól tízféle pénzveret maradt fenn, azaz kétévenként bocsátott ki új pénzt, s ezek mindegyike koronával, ábrázolja, teh
át ezek közül legalább kettő 1081 előttre datálható. 1081-ben, amikor Salamontól visszakapta a koronát, azzal megkoronázták.
6. 1233-ban a beregi eskü és 1279-ben a kún cikkelyek tartalmaznak: amint Bartoniek ezt megfogalmazta, 1233-ban még azon van a hangsúly, hogy a magyar király Szent Istvánra visszavezetett öröklési jogán uralkodik, 1279-ben már azon, hogy a magyar királyi hatalom végső forrása a szentszék